Mijn naam is Jannie van der Sluis-Boonstoppel.
Specialist Dubbel Bijzondere Leerlingen (Slim! Educatief, 2022)
Specialist Begaafdheid SE/ZOO® (Slim! Educatief, 2018)
Leerlingbegeleider (2013)
Remedial Teacher (In Holland, 2004)
Leerkracht (De Driestar, 1993)

RT-Praktijk Berkel is in 2013 gestart. Als specialist begeleid ik kinderen die
baat hebben bij een individuele aanpak op maat. Gericht onderzoek en
transparantie zijn belangrijk. Zo kan ik de hulp bieden die past bij wat uw
kind of leerling nodig heeft. In de praktijk werk ik dan ook met
persoonlijke leerdoelen. Dit kunnen didactische doelen zijn, maar ook
vaardigheidsdoelen. RT-Praktijk Berkel is geopend op maandag en
dinsdag, woensdagmiddag vanaf 16:00 uur en donderdagochtend.

Op woensdag en donderdagmiddag werk ik als plusleerkracht in de
bovenschoolse plusklas voor meer- en hoogbegaafde kinderen van
Spectrum-SPCO in Lansingerland (De Prismaklas).

Ik heb meer dan 25 jaar ervaring als groepsleerkracht, Remedial Teacher
intern begeleider en leerlingbegeleider in het onderwijs in binnen- en
buitenland.

Ik word blij als kinderen leren weer durven en ontdekken dat ze stappen
vooruit maken. Dit is bovenal hun eigen succes. Ik mag kinderen daarin
begeleiden en op stap helpen. Het is een voorrecht om kinderen stapjes
vooruit te zien doen in zelfvertrouwen, vaardigheden en resultaten.

RT-Praktijk Berkel hecht aan een goede samenwerking met de
ouders/verzorgers en de school. Zo zijn de lijntjes kort en kan ik zo veel
mogelijk aansluiten bij de manier van werken van school.

Als arrangementsbegeleider kom ik op veel scholen in de regio
Lansingerland, Pijnacker en Rotterdam Schiebroek, Hillegersberg en
Kleiwegkwartier. Ik ondersteun daarbij zowel de leerkracht als de leerling.