Wie ben ik

Mijn naam is Jannie van der Sluis-Boonstoppel, getrouwd en moeder van 3 kinderen.

Ik heb ervaring als groepsleerkracht, Remedial Teacher en intern begeleider in het onderwijs in binnen- en buitenland. In de klas vallen de kinderen die net een andere aanpak nodig hebben mij direct op. Sinds 2013 begeleid ik kinderen die baat hebben bij een individuele aanpak op maat in mijn praktijk voor remedial teaching.

Daarnaast ben ik Specialist Begaafdheid SE/ZOO® (2018). Ik werk als plusleerkracht in de bovenschoolse plusklas voor meer- en hoogbegaafde kinderen van Spectrum-SPCO in Lansingerland (De Prismaklas).

Ik word blij als kinderen leren leuk vinden en ontdekken dat ze stappen vooruit maken. De één blinkt uit in bijvoorbeeld rekenen, de ander gaat sneller lezen door gerichte begeleiding. Dit is bovenal hun eigen succes. Ik mag kinderen daarin begeleiden en op stap helpen. Het is een voorrecht om kinderen stapjes vooruit te zien doen in zelfvertrouwen, vaardigheden en resultaten.

RT-Praktijk Berkel hecht aan een goede samenwerking met de ouders/verzorgers en de school. Veel scholen staan RT onder schooltijd op locatie toe. Dat is fijn. Zo zijn de lijntjes kort en kan ik zo veel mogelijk aansluiten bij de manier van werken van school.