Invulling van Arrangementen
RT-Praktijk Berkel biedt begeleiding van leerlingen en leerkrachten op school
vanuit een arrangement.

Als de begeleiding op school niet meer lukt, kan een school via het
samenwerkingsverband een arrangement aanvragen.
RT-Praktijk Berkel is gespecialiseerd in de begeleiding van (hoog)begaafde
leerlingen, dubbel bijzondere leerlingen, leerlingen met dyslexie,
dyscalculie, ADHD, ASS en leerlingen met een eigen leerlijn. Daarnaast
kan RT-Praktijk Berkel ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van
executieve vaardigheden, zoals bijv. plannen en organiseren.

De leerlingbegeleider van RT-Prakijk Berkel, Jannie van der Sluis, komt
naar uw school om de begeleiding vorm te geven. Hier gaat onderzoek
aan vooraf: wat heeft deze leerling met deze sterke en zwakke kanten in
deze context nodig? Begeleiding van de leerling en ondersteuning van
leerkrachten is dan ook afgestemd op de onderwijsbehoefte en hulpvraag
van de leerling en/of leerkracht. De doelen worden ontwikkeld in een rijke
leercontext. Daarbij put de begeleider uit veel verschillende bronnen.

Elke leerling heeft een eigen logboek. Daarin worden de doelen die zijn
opgesteld vanuit school vertaald naar concrete, didactische en
persoonlijke vaardigheidsdoelen. De begeleider stelt een plan van aanpak
op. Van elke begeleidingssessie wordt een verslag gemaakt. Samen met
de urenverantwoording en de factuur wordt dit logboek maandelijks met
school en ouders gedeeld.

Ter voorbereiding op de (tussen)evaluatie en gesprekken op school
evalueert de begeleider de doelen. Na afloop van het gesprek kunnen
nieuwe doelen opgesteld worden.

Indien gewenst kan RT-Praktijk Berkel ook, in overleg met school, de
doelen van het groeidocument opstellen en evalueren.

Workshops
RT-Praktijk Berkel kan een workshop verzorgen op uw school rond
begaafdheid en/of dubbel bijzondere leerlingen.

De inhoud van de workshop wordt afgestemd op de hulpvraag van de
school en is altijd in overleg.