Beelddenken

Wat als het leren niet lukt, hoewel u verwacht dat uw kind het wel in zich heeft?

Of ondanks intensieve hulp lukt het lezen en/of rekenen niet?

Het kan zijn dat uw kind een hele andere manier van leren heeft. Uw kind denkt niet met woorden maar in beelden. Het denkt vanuit een totaalbeeld. Uw kind ziet het totaalplaatje en verwerkt informatie primair visueel. Het onderwijs sluit hier niet goed op aan. Dat werkt stapje voor stapje. Maar als de losse stukjes geen plekje in het totaalplaatje hebben, missen ze betekenis! Uw kind krijgt geen grip op de aangeboden leerstof. De losse stukjes blijven als het ware ronddwarrelen in je hoofd en vinden geen vaste plek. De lessen worden dan ook niet begrepen of onthouden.

Denk aan het woord ONWEER.Wat zie je?

Zie je de letters O-N-W-E-E-R

of zie je een plaatje van onweer?

Zie je een plaatje? Dan ben je wellicht een beelddenker.

 

Als u dit herkent, biedt de methode ‘Ik leer anders’ de uitkomst. Deze leermethode vertaalt de lesstof naar beelden. Uw kind merkt heel snel of dit werkt: als uw kind inderdaad een beelddenker is, zal de methode direct resultaat geven. Spelling leren de kinderen door woordbeelden op te slaan in hun geheugen. Rekenen wordt aangeboden op een heldere, visuele manier met behulp van o.a. het cijferveld. Uw kind merkt dat het wél kan spellen, lezen en/of rekenen! Door de methode krijgt de informatie een vaste plek in het hoofd. Hiermee krijgt uw kind grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden leerstof en kan het de informatie makkelijk terug vinden in het geheugen. Dit geeft ook rust in je hoofd.

Basistraining ‘Ik leer anders’

De basistraining ‘Ik leer anders’ bestaat uit 4 sessies van 1 uur.

Deze hebben bij voorkeur ten minste één sessie plaats in aanwezigheid van één of beide ouders. Dit omdat het echt een hele andere manier van leren is en dit veel impact kan hebben op uw kind en in uw gezin. Bovendien leert u zo de methode zelf ook en kunt u er thuis verder mee om uw kind te helpen de leerachterstand in te halen.

In sessie 1 komt spelling aan de orde. Kinderen leren woorden foutloos spellen, van voor naar achter en van achter naar voren met behulp van het alfabet.

Sessie 2 bestaat uit rekenen. Kinderen visualiseren het cijferveld, hoe het werkt met + en – en het cijferveld en slaan de tafel()s (én de deeltafels) visueel op.

Sessie 3 is lezen. In deze sessie bespreken we de woordjes die niets betekenen (de, het, wat,….). Bij het lezen is de leespijl een belangrijk hulpmiddel. Deze zorgt ervoor dat je lege woorden leest, de letters niet husselt tot een nieuw woord en dat je er geen woorden bij verzint.

In sessie 4, de laatste sessie, komt het automatiseren van sommen aan de orde. Hierbij wordt ook het cijferveld weer gebruikt.

Voor de training gebruiken we het werkboek ‘IK LEER ANDERS’. Na de basistraining kan uw kind deze methode op school en thuis toepassen bij het vervolg van het leerproces. Desgewenst kunnen wij op school de methode uitleggen.

RT-Praktijk Berkel is gecertificeerd coach van ‘Ik leer anders’. Prijzen zijn conform het advies van de methode. Het werkboek is bij de prijs inbegrepen. Voor meer informatie over beelddenken en de methode verwijzen we u naar de website van ‘Ik leer anders’: www.ikleeranders.nl

Online Trainer

Als de kinderen de training met behulp van het werkboek hebben doorlopen, is er de mogelijkheid om zelfstandig dicteewoorden oefenen met de online trainer van ‘Ik leer anders’. Daarnaast is het ook een goed hulpmiddel bij het leren van topografie en moeilijke begrippen bij biologie. De licentie moet u zelf aanschaffen.

Remedial Teaching en beelddenken

Naast de basistraining biedt RT-Praktijk Berkel ook de mogelijkheid om de achterstand voor spelling, lezen en/of rekenen gedurende een periode van Remedial Teaching in te halen. We begeleiden de kinderen dan verder volgens de methode ‘Ik leer anders’. Nadat uw kind de basis in 4 sessies onder de knie heeft, werken we gericht aan de hiaten en help het kind de leerstof zelf te vertalen naar beelden. Voor deze lessen geldt het reguliere RT-tarief.

Ook bieden we losse lessen voor bijvoorbeeld klokkijken, het metriek stelsel, breuken, het maken van een werkstuk, , werkwoordspelling, het houden van een spreekbeurt, het leren van topografie of voor een toets van aardrijkskunde, biologie of geschiedenis en het leren plannen en organiseren.

Beelddenken en hoogbegaafd

Beelddenken en hoogbegaafdheid hebben veel raakvlakken. De belangrijkste is wel dat voor beiden geldt dat top down leren heel erg belangrijk is. Vanuit het grote geheel krijgen de onderdelen betekenis. Heeft u hier vragen over, kunt u contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.