Het kan zijn dat uw kind een hele andere manier van leren heeft.
Uw kind denkt niet met woorden maar in beelden.

Het denkt vanuit een totaalbeeld. Uw kind ziet het totaalplaatje en
verwerkt informatie primair visueel. Het onderwijs sluit hier niet goed op
aan. Dat werkt stapje voor stapje. Maar als de losse stukjes geen plekje in
het totaalplaatje hebben, missen ze betekenis! Uw kind krijgt geen grip op
de aangeboden leerstof. De losse stukjes blijven als het ware
ronddwarrelen in je hoofd en vinden geen vaste plek. De lessen worden
dan ook niet begrepen of onthouden.

Denk aan het woord ONWEER.Wat zie je?
Zie je de letters O-N-W-E-E-R
of zie je een plaatje van onweer?

Zie je een plaatje? Dan ben je wellicht een beelddenker.

 Als u dit herkent, biedt de methode ‘Ik leer anders’ de uitkomst. Deze
leermethode vertaalt de lesstof naar beelden. Uw kind merkt heel snel of
dit werkt: als uw kind inderdaad een beelddenker is, zal de methode direct
resultaat geven. Spelling leren de kinderen door woordbeelden op te slaan
in hun geheugen. Rekenen wordt aangeboden op een heldere, visuele
manier met behulp van o.a. het cijferveld. Uw kind merkt dat het wél kan
spellen, lezen en/of rekenen! Door gebruik te maken van technieken uit
deze methode krijgt de informatie een vaste plek in het hoofd. Hiermee
krijgt uw kind grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de
aangeboden leerstof en kan het de informatie makkelijk terug vinden in
het geheugen. Dit geeft ook rust in je hoofd.

Remedial Teaching en beelddenken
RT-Praktijk Berkel biedt ook de mogelijkheid om de achterstand voor
spelling, lezen en/of rekenen gedurende een periode van Remedial
Teaching in te halen. We begeleiden de kinderen dan mede met
technieken van de methode ‘Ik leer anders’. Bij de begeleiding zal ook
gebruik gemaakt worden van andere bronnen en materialen.
We werken gericht aan de hiaten en helpen het kind de leerstof zelf te
vertalen naar beelden. Voor deze lessen geldt het reguliere RT-tarief.
Ook bieden we losse lessen voor bijvoorbeeld klokkijken, het metriek
stelsel, breuken, het maken van een werkstuk, , werkwoordspelling, het
houden van een spreekbeurt, het leren van topografie of voor een toets van aardrijkskunde, biologie of geschiedenis en het leren plannen en
organiseren.

Beelddenken en hoogbegaafd
Beelddenken en hoogbegaafdheid hebben veel raakvlakken. De
belangrijkste is wel dat voor beiden geldt dat top down leren belangrijk
kan zijn. Vanuit het grote geheel krijgen de onderdelen betekenis. Heeft u
hier vragen over, kunt u contact opnemen om de mogelijkheden te
bespreken.