• Intakegesprek: gratis
  • Individuele begeleiding in de praktijk: €24 per half uur.
  • Mail en telefonisch contact met school: gratis
  • Compleet Didactisch Onderzoek: half uurtarief + 1 uur voor de uitwerking
  • Arrangementsbegeleiding op school: €68 per uur. 75% van de tijd bestaat uit directe begeleiding. De overige 25% wordt gereserveerd voor voorbereiding, het opstellen van de doelen en het plan van aanpak, de verslaglegging en gesprekken.

De facturering vindt plaats in de 1e week van de maand volgend op de
maand waarin uw kind begonnen is met de RT les.
U kunt de RT les tot kort van te voren afzeggen. In overleg kunnen we het
begeleidingsuur naar een ander tijdstip verzetten. Als dat niet lukt, vervalt
de les en wordt deze niet berekend. Indien u niet afzegt, brengen wij het
volledige tarief in rekening.

In de schoolvakanties is er geen begeleiding.