Uw kind ziet enorm op tegen de Citotoets, die IEP of de Drempeltoets. De
spanning beïnvloedt de resultaten; Ondanks goede rapporten valt het
schooladvies tegen; Misschien vallen de resultaten van een bepaald vak
tegen.…. Dan kan het rust geven om een aantal weken specifiek te oefenen met
het maken van toetsen.

Tijdens Toetstraining oefenen we het maken van bijv. de Cito toets. Hoe
ziet een toets er eigenlijk uit? Welke onderwerpen worden gevraagd in de
opgaven? Wat is de beste aanpak? Wat doe ik als ik in tijdnood kom? Hoe
haal ik de juiste gegevens uit de bron? Door op deze vragen antwoord te
krijgen, kan uw kind met vertrouwen aan de toets beginnen.
Behalve het gericht oefenen van het maken van een toets, onderzoeken
we aan het begin van de training of er hiaten zijn in de leerstof. Als dat zo
is, oefenen we die vaardigheden extra met divers materiaal.