Welkom bij RT-Praktijk Berkel.

De praktijk voor ondersteuning door onderzoek
bij hoogbegaafdheid, dubbel bijzondere leerlingen en remedial teaching,
zowel in de praktijk aan huis als op school. Zorgvuldigheid en transparantie
zijn belangrijke waarden.

Wat als het met uw kind op school niet zo gaat als u wenst? Uw kind werkt
hard, maar de resultaten blijven achter. Uw kind raakt ontmoedigd en voelt zich
onzeker. Uw kind verliest de motivatie om te leren….

RT-Praktijk Berkel kan helpen. Door gericht onderzoek kijken we naar wat
al wel lukt en op welke manier het best instructie gegeven kan worden,
zodat dat aansluit bij de manier van leren van uw kind. Dat is ons
startpunt. Uw kind begint met wat het al weet en kent. Dat geeft
vertrouwen. Vertrouwen is de basis voor de nieuwe dingen die uw kind zal
leren. Het geeft uw kind een gevoel van succes: ‘dit heb ik zelf bereikt en
ja, ik kan leren!’

RT-Praktijk Berkel heeft veel ervaring met leerlingen met kenmerken van (hoog)
begaafdheid.

Soms vallen resultaten tegen, uw kind gaat met tegenzin naar school,
voelt zich niet voldoende uitgedaagd, geeft snel op als dingen moeilijk zijn
of heeft niet leren leren. RT-Praktijk Berkel leert uw kind vaardigheden en
strategieën, daagt uit en motiveert tot leren door aan te sluiten bij de
sterke kanten van uw kind.

Dubbel bijzondere leerlingen: Hoogbegaafd én een leer- of
ontwikkelingsstoornis.

Bij dubbel bijzondere leerlingen is er sprake van een vermoeden van
begaafdheid én dyslexie, dyscalculie, AD(H)D of ASS. Het kan ook zijn dat
er naast de begaafdheid een lichamelijke stoornis speelt.
Deze botsing geeft verwarring: Uw kind heeft hoge verwachtingen van
zichzelf. Hoe kan het nu dat het niet lukt? Dat geeft frustratie.
Of andersom: de talenten van uw kind en de kenmerken van begaafdheid
zijn niet goed zichtbaar. Het kan ook zijn dat zowel de kenmerken van
begaafdheid als de kenmerken van de stoornis niet opvallen.
Door gericht onderzoek naar wat de kansen van de leerling zijn en waar
vooral de moeite ligt, kun je gerichte doelen opstellen om deze leerlingen
te ondersteunen. Deze doelen zijn altijd gericht op uw kind in zijn/haar
context. Zo kan uw kind leren zichzelf te zijn en ontdekken welke
prachtige talenten hij of zij heeft en (weer) trots zijn op zichzelf!