Home

Welkom bij RT-Praktijk Berkel!

Wat als het met uw kind op school niet zo gaat als u wenst? Uw kind werkt hard, maar de resultaten blijven achter. Uw kind raakt ontmoedigd en voelt zich onzeker.

RT-Praktijk Berkel kan helpen. Het is een praktijk voor Remedial Teaching, wat ‘herstellend leren’ betekent. Met gericht onderzoek brengen we de beginsituatie aan het licht. Uw kind begint met wat het al weet en kent. Dat geeft vertrouwen. Vertrouwen is de basis voor de nieuwe dingen die uw kind zal leren. Het geeft uw kind een gevoel van succes: ‘dit heb ik zelf bereikt en ja, ik kan leren!’

RT-Praktijk Berkel heeft ook ervaring met (hoog) begaafde leerlingen.

Soms vallen resultaten tegen, uw kind gaat met tegenzin naar school, voelt zich niet voldoende uitgedaagd, geeft snel op als dingen moeilijk zijn of heeft niet leren leren. RT-Praktijk Berkel leert uw kind vaardigheden en strategieën aan, daagt uit en motiveert.

Leren gaat niet vanzelf. Het doet soms pijn. Dat mag. RT-Praktijk Berkel wil een opstap zijn voor succesvol en daardoor leuker leren!

Heeft u vragen? Mail naar info@rtpraktijkberkel.nl