Hoogbegaafd

Gediplomeerd Specialist Begaafdheid SE/ZOO®

RT-Praktijk Berkel is gespecialiseerd in (hoog)begaafdheid. Wij bieden ondersteuning aan kinderen, ouders en scholen.

Als je hoogbegaafd bent, betekent dit niet automatisch dat leren vanzelf gaat. Er kunnen veel problemen ontstaan in en rond het leerproces. RT-Praktijk wil heel goed kijken naar wat elk kind, individueel nodig heeft om (weer) tot leren te komen, thuis of op school. Altijd geldt dat de situatie van elk kind uniek is. Die unieke situatie is het beginpunt van het begeleidingstraject. Wat heeft dít kind, in déze context nodig? Hoe kun je dat het beste vormgeven? RT-Praktijk Berkel kan ouders ondersteunen bij de begeleiding van hun kind op school, bijvoorbeeld door aan te schuiven bij gesprekken, observaties in de klas en/of individuele begeleiding. Individuele begeleiding van kinderen behoort ook tot de mogelijkheden.

Scholen en leerkrachten kunnen worstelen om de juiste begeleiding te kunnen bieden. Denk aan een goed afgestemd onderwijsaanbod, een leerling die onder presteert of een leerling waarbij het welbevinden onder druk staat. Ook hier kan RT Praktijk Berkel adviseren en begeleiden. RT-Praktijk Berkel heeft ervaring met ondersteuning vanuit een arrangement.

RT-Praktijk Berkel verzorgt ook workshops over begaafdheid op school.