RT-Praktijk Berkel is gespecialiseerd in leerlingen met kenmerken van
(hoog)begaafdheid. Wij bieden ondersteuning aan kinderen, ouders en
scholen.

Als je hoogbegaafd bent, betekent dit niet automatisch dat leren vanzelf
gaat. Er kunnen veel problemen ontstaan in en rond het leerproces. RT-
Praktijk wil heel goed kijken naar wat elk kind, individueel nodig heeft om
(weer) tot leren te komen, thuis of op school. Altijd geldt dat de situatie
van elk kind uniek is. Die unieke situatie is het beginpunt van het
begeleidingstraject. Wat heeft dít kind, in déze context nodig? Hoe kun je
dat het beste vormgeven? RT-Praktijk Berkel kan zowel de school als
ouders ondersteunen bij de begeleiding. We kunnen aanschuiven bij
gesprekken en observeren in de klas. Individuele begeleiding van kinderen
behoort ook tot de mogelijkheden.

Scholen en leerkrachten kunnen worstelen om de juiste begeleiding te
bieden. Denk aan een goed afgestemd onderwijsaanbod, een leerling die
onder presteert of een leerling waarbij het welbevinden onder druk staat.
Ook hier kan RT Praktijk Berkel adviseren en begeleiden. Veelal vindt dit
plaats vanuit een arrangement, toegekend vanuit het
samenwerkingsverband. RT-Praktijk Berkel heeft ervaring met
ondersteuning vanuit een arrangement.