Didactisch onderzoek

RT-Praktijk Berkel biedt een volledig, losstaand didactisch onderzoek voor rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen.

Bijvoorbeeld om op te sporen wat de ontwikkelingsvoorsprong is van uw kind en om hiaten op te sporen door precies te kijken wat uw kind wel en niet beheerst, Zo bepaal je de eerstvolgende stap (de zone van de naaste ontwikkeling). RT-Praktijk Berkel maakt hierbij gebruik van de School Vaardigheids Toetsen.

Op deze wijze bepalen we het exacte niveau van uw kind uitgedrukt in dle’s (didactische leeftijdsequivalent). De score wordt omgezet in een vergelijkbare cito score.

Bij het toetsen speelt observatie een belangrijke rol: Hóe redeneert uw kind? Welke fouten maakt hij of zij? Wat is de gedachtegang? Wat kan uw kind méér inzetten?

Een diagnostisch onderzoek kan helpen om op een positieve manier met elkaar in gesprek te gaan over de voortgang en juiste begeleiding van uw kind op school.